Kategóriák

Adatvédelmi tájékoztató

A Bütyökbazár Kft.  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

 

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek tekintetében adatkezelő:

Neve: Bütyökbazár Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 14

Cégjegyzékszáma: 15-09-083065

Adószáma: 25411586-2-15

Társaság vezető tisztségviselője: Polyák Zoltán ügyvezető

 

A Bütyökbazár Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, de kinevezett adatkezelésért felelős munkatársat, akihez bármely, a személyes adatok kezelésével összefüggő kérdésével fordulhat. Az adatkezelésért felelős munkatársnak a következő személyt nevezte ki, illetve az alábbi e-mail címen és telefonszámon érhető el:

Adatkezelésért felelős munkatársa: Polyák Zoltán

e-mail címe: butyokbazar@butyokbazar.hu

telefonszáma: 06-20-457-1596

 

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a megrendeléssel vagy a regisztrációval kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 Az érintettek köre:

·         regisztrált felhasználók

·         regisztráció nélküli vásárlók

 

 A kezelt adatok köre: a felhasználók által a regisztráció illetve a megrendelés leadása során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:  név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím

 Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

 

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

-       Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

​-       GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)

Továbbított adatok: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelés értéke, a megjegyzésben megadott adatok.

        Az adattovábbítás célja: csomagkézbesítés.

-       Webonic Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/B 1/3.)

Az adattovábbítás célja: a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató

 

 A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

·         tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

·         személyes adatainak helyesbítését,

·         személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

 A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

 Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 3 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

 

 

 

Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

 

A butyokbazar.hu látogatója a honlap első alkalommal történő megtekintésekor egy felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetében a számítógépén és/vagy mobileszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre. Ha egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével, akkor a felugró ablak nem fog többször megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja, és a sütiket, illetve webjelzőket nem törölte. Ha nem ért egyet a süti, illetve webjelző elhelyezésével, vagy a korábban elhelyezett sütit, illetve webjelzőt törli, akkor a felugró ablak ismételten meg fog jelenni a böngészőben.

Süti (Cookie)

A sütik betűkből és számokból álló kis információs-csomagok. 

A butyokbazar.hu webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A butyokbazar.hu webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni. 

Webjelző

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Elhelyezett sütik és webjelzők típusa

A butyokbazar.hu olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

A butyokbazar.hu a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogatók szokásait és érdeklődési köreit; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa.  

Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altalelhelyezett-sutik-torlese-szamito.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies.

 

Készítette: Bütyökbazár © 2024